Genoptræning

Jeg blev opereret den 01. december 2015 på CFR i Hellerup. Efter en spondylolodese operation blev jeg tilmeldt kommunal genoptræning.

Den 03. december blev jeg udskrevet. Jeg fik dels nogle instruktioner i lidt genoptræningsøvelser jeg selv kunne lave der hjemme i det første stykke tid samt en kopi af den genoptræningsplan som CFR havde sendt til Træningssektionen, Kirsebærbakken 2 3400 Hillerød.
Altså at jeg var blevet tilmeldt genoptræning den 02. december 2015.

Da jeg ikke havde fået indkaldelse eller hørt noget andet fra Træningssektionen forsøgte jeg at ringe til dem. Men nummeret man kan finde via Google er slet ikke den sektion. Jeg fik dog overtalt vedkommende til at finde nummeret til det rigtige sted, men det viste sig ikke at gøre nogen forskel.

Det nummer (7232 3650) viste sig at være en automatisk telefonsvarer, der blot henviste til at “du er velkommen til at ringe direkte til den terapeut du er tilknyttet og hvis nummer står på det kort du har modtaget.”

Jamen ???? ! Jeg har jo netop intet modtaget.

Jeg skriver så en mail til centret den 21 december. Den blev så besvaret den 29. december. Men svaret gik ud på at de ikke havde modtaget nogen genoptræningsplan. Så fulgte en ordlyd om at

“.. er det det offentlige, der har henvist dig til behandling på CFR, så skal du kontakte CFR og bede dem sende GOP til os. Hvis det er dig selv, der har valgt at blive behandlet i privat regi, så skal du selv tage kontakt til praktiserende fysioterapeut og betale for genoptræning privat.Jeg håber, at vi kan få redt trådene ud, så du ikke kommer til at vente unødigt.”
– altså blot en standard svar og som slet ikke tager udgangspunkt i den konkrete situation.

Jeg kontaktede CFR og de genfremsendte den omtalte GOP. Jeg skrev tilbage træningsektionen samme dag (29. december 2015) og meddelte dem dette samt spurgte om hvad det ville kunne betyde for min genoptræning, både tidsmæssigt mens også kvalitetsmæssigt.

Den 06. januar 2016 får jeg så mail/e-boks besked fra Træningssektionen. Tydeligvis en fuldstændigt standardtekst, der slet ikke besvarer eller på anden vis henviser til tidligere korrespendance. Men endnu værre, – beskeden er at der er ca. 10 – 14 ugers ventetid på opstart.
Det svar har jeg så fået næsten 6 uger efter min operation.

Beskeden betyder at kommunens bidrag til min genoptræning og dermed tilbagevenden til arbejdsmarkedet i værste fald først kan starte næsten 20 uger efter min operation. Jeg er ikke fagmand på området, blot ham der lever med problemet, men en sådan udsættelse kan næppes sige at være uden betydning for genoptræningen.

Ironisk nok er der i kommunens brev en klagevejledning. Hvis klagen går på tildeling/afslag er der angivet adresse, tlfnr m.m. samt mailadresse til patientombuddet.

Går klagen på kvalitet eller andre forhold er det blot angivet Afdelingschefen, Ældre og Sundhed. Trollesmindealle 27. Hillerød.
Altså ingen mulighed for elektronisk henvendelse.

Jeg fandt dog – via E-Boks en måde at sende en mail til Ældre og Sundhed i Hilerød.
Dels er det lettere end at humpe ud for at finde en postkasse og et frimærke og dels er der mindre risiko for at brevet forsvinder som den første henvendelse i hele denne sag.

Så der er altså 2 punkter væsentlige punkter set fra min seng. Kommunikationen med Hillerød Træningssektion er mildest talt mangelfuld og jeg mener samtidig at kommunen slet ikke har levet op til deres ansvar jf. sundhedsloven.

Som du formentlig kan forstå af ovenstående har jeg klaget over disse to punkter. Så må vi se hvad forklaringerne er og hvad der kan gøres ved det.

Klage sendt den 03. feb 2016 via E-Boks.

Opdate 11.feb 2016:
– Stadig ingen reaktion

Opdate 18. FEB 2016
– blev ringet op og tilbudt genoptræning med start den 04. marts 2016.  Sådan ca. 15 uger efter operationen. Og ingen respons på klagen.

spondylolistese, tanker og lidt af hvert