Operation

Kirugens log
01-12-2015 Operationsgangen
Under diagnosen;
                        DM43.1 spondylolistese og arkolyse L5/S1
Gøres;

                        KNAG76 + KNAG44 TLIF med global system 5,5 x 5 mm skruer og 10 x 26 mm cage.

Patologi
Ved operationen findes arkolyse på L5 samt en svært klemt venstresidig L5-rod i overensstemmelse med symptomerne
Procedure
Midtlinieincision med bilateral muskulær frilægning. Identificerer den løse arkolyse, og det viser sig, at der er en lamina caudalt herfor. Fjerner arkolysen og lamina. I højre side er der mange adhærencer. Der kommer en duralæsion, der er ca. 7-8 mm lang, som sutureres uden problemer. Fortsætter dekompressionen bilateralt. På venstre side er roden fortykket og adhærent. Der dekomprimeres, på højre side er forholdene normale. Det bløder meget. Det viser sig, at det er lettest at sætte cagen i på højre side, hvorfor vi vælger dette. Der er godt dekomprimeret på begge sider. Opsøger herefter pediklerne successivt. Venstre S1-rod driller lidt, og der må laves to huller, før det andet hul er korrekt. Skruerne går godt i spænd. Der er gennemlyst flere gange undervejs. Længdegående barrer, topskrue og det hele efterspændes. Cagen er fyldt med knoglesmuld og lagt i fra højre side efter grundig oprensning af discusrummet.
Hæmostasen forsørges. Lægger spongostan og fibrilar. Dræn langs med columna.
Lukker med vicryl i fascie og subcutis samt nylon 3-0 fortløbende i huden.
Plan
Ingen restriktioner pga. duralæsionen. Drænfjernelse i morgen tidlig.  Må mobiliseres frit.
Efterbehandling                rp.        ambulant kontrol hos undertegnede om 6 uger.
Der skal tages rp. røntgen af columna lumbalis før udskrivelsen.

 

 

 

spondylolistese, tanker og lidt af hvert